ע.ל אגם ברוקרים

הלוואות שמאפשרות לך לעוף
עם אגם ברוקרים אתם יכולים להרשות זאת לעצמכם
עם ההלוואות של אגם ברוקרים תקבלו:
הלוואה בתנאים אחרים, זמינים ומהירים
ליווי אישי מהשלב הראשון
ועד למימון העסקה
נכיון צ׳קים, הלוואות לרכישת
נכסים, תיקי ביטוח והון חוזר
את השקט שאתם בידיים
טובות ובטוחות
הלוואות גדולות לטווח קצר
של 5 - 2 שנים

    החברה בעלת רישיון נותן שירותי אשראי – מס׳ 65688 ומפוקחת ע"י המפקח על נותני שירותים פיננסים מוסדרים ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.